GETOS , s.r.o.   ●   Zlatovská 31   ●   911 05 Trenčín